Ekoloji ve Evrim

Ekoloji ve Evrim

IMG_0721
IMG_0744
IMG_0747

Çalışma konuları

• Ekosistem Modelleri
• Ekolojik Niş Modelleri
• Ekolojide Bilişim
• Biyocoğrafya
• Sistematik ve Taksonomi
• Paleoekoloji
• Mikropaleontoloji
• Stratigrafik paleontoloji
• Limnoloji/Paleolimnoloji
• Evrim Kuramları Tarihi

Dersler

• Ekosistemler
• Stratigrafik Paleontolojide Seçilmiş Konular
• Paleocoğrafya
• Ekoinformatik
• Okyanus Mikropaleontolojisi
• Limnoloji
• Evrim Kuramlarının Tarihi

Araştırma olanakları

• Ekosistem Modelleme Sistemleri