Duyuru Detay

Doktora Tezlerinin Bilimsel Yayınlardan Hazırlanmasına İlişkin Duyuru

Eki 12, 2018

 

 Doktora Tezlerinin Bilimsel Yayınlardan Hazırlanmasına İlişkin Yönerge 

Amaç/Hedef 

Doktora tezlerinin bilimsel yayınlardan hazırlanmasına ilişkin uygulama ile İTÜ’deki doktora tezlerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi, yürütülen doktora tezlerinden çıkan kaliteli yayınların teşvik edilmesi, bilimsel atıf indekslerinde (İTÜ Atama ve Yükseltme Kriterlerinde belirtilen indeksler, SCI, SSCI, AHCI vd) taranan İTÜ adresli yayın sayısının artırılması ve başarılı doktora öğrencilerinin tez yazım sürecinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. 

Esaslar 

1. Doktora öğrencisi, doktora tez çalışması kapsamında hazırladığı ve İTÜ Atama ve Yükseltme Kriterleri kapsamında kabul edilen uluslararası bilimsel dergilerde veya uluslararası kitap bölümlerinde basılmış veya basıma kabul edilmiş (DOI numarası almış) yayınlarını tez olarak sunabilir. Yayın sayısı olarak, tez kapsamındaki en az üç (3) yayınını bu kapsamında değerlendirebilir. Bu yayınlardan en az ikisi uluslararası makale olmalıdır. 

2. İlgili program yürütme kurulu yukarıda belirtilen en az yayın sayısını arttırabilir. 

3. Bilimsel yayınlardan hazırlanan tezlerin yazım dili İngilizcedir. 

4. Tez öğrencisinin yayınlardaki araştırmaya ve bunların yazımına önemli katkısının olması beklenir. Söz konusu yayınlarda öğrenci birinci yazar olmalıdır. Tez danışmanın ismi yayınlarda bulunmalıdır. 

5. Tezin yazımı sırasında, bu yönergede belirtilen hususlar dışında, İTÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kurallara uyulmalıdır. 

6. Bir tezde kullanılan yayın bir diğer tezde kullanılamaz. 

Tezin İçeriğine İlişkin Hususlar 

1. Tezde yer alacak bölümler sırasıyla şu düzende olmalıdır: Dış kapak, İç kapak, Onay sayfası, İthaf sayfası (varsa), Önsöz, İçindekiler, Geniş Özet (Türkçe), İngilizce özet, Giriş, Tez ile ilgili yayınlara ait ana bölümler, Sonuçlar ve Öneriler, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş. 

2. Tezin Giriş bölümünde yapılan araştırmaların amacı ve kapsamı, bilimsel açıdan kattığı yenilik (özgün içeriği), her yayında incelenen konular, yayınların birbirleriyle bağlantısı kısaca açıklanmalıdır. Araştırmaların bulguları, giriş bölümünde değil, yayınların ayrıntılarının verildiği bölümlerde açıklanmalıdır. 

3. Tezden hazırlanan yayınların verildiği bölümlerde, her yayın bölümler halinde verilmelidir. Söz konusu bölümlerde, bölümün ilk sayfasının en altında alt bilgi olarak, ilgili yayının ismi, yayın yapılan yer, sayısı ve sayfa numarası verilerek, gerekli yerlerde atıf yapılmalıdır. 

4. Sonuç ve Öneriler bölümünde öğrenci tarafından yapılan doktora araştırmasının ve yayınlarının bütününün yorumu ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar sunulmalıdır. 

Başvuru 

Öğrenci, hazırladığı tez metni, tez danışmanından aldığı ve öğrencinin yayınların hazırlanmasına ve yazılmasına katkılarını belirten bir yazı ile birlikte Enstitülere başvurur.