Duyuru Detay

2018-19 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme (Ders – Tez - Yeterlik) İşlemleri hk.

Şub 05, 2019

Akademik Takvime göre kayıt yenileme tarihleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Bahar Yarıyılı Kayıtları (ders-tez-yeterlik)
(Danışman onayı ile WEB'den)

31 Ocak (Saat 11:00) -1 Şubat 2019

Yeni kazanan ve kesin kayıtları yapılan öğrencilerin
(Danışman onayı ile ders kayıtları)

4-8 Şubat 2019

Gecikmeli Kayıt Yenilemesi
 (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya
 DersKaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

4-8 Şubat 2019

Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden
Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

4-8 Şubat 2019

Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme

11 -15 Şubat 2019

 

2018-19 Bahar yy. ders programları için:http://www.sis.itu.edu.tr/tr/ders_programlari/LUprogramlar/

 

Kayıtlar esnasında özellikle dikkate alınması gereken bazı hususlar aşağıda listelenmiştir;

 

1.      Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilen kayıt yenileme sürecine ilişkin bilgilere bu bağlantıdan erişilebilir:

2.      Öğrenime yeni başlayan ve bir önceki dönem hazırlık aşamasında olup ilk kez ders kaydı yapacak olan öğrencilerin kayıt işlemleri program koordinatörleri ile yapılmakta ancak ikinci yarıyıldan itibaren danışmanı olmayan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeleri mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla bu durumdaki öğrenciler öncelikle danışmanlarını belirleyip bu bilgiyi dilekçe ile program koordinatörleriyle paylaşmaları onlardan da öğrenci işleri ofisine uygun bulunup bulunmadığı belirtilerek gelmesi gerekmektedir.

 

3.      Aynı şekilde 7143 Sayılı Kanun (Af Kanunu) ile 2018-19 güz yarıyılında programlara intibakı yapılan öğrencilerin de bahar yarıyılında kayıt yenileyebilmeleri için danışmanlarının atanmış olması gerekmektedir.

 

5.      Akademik takvime göre öğrenci katkı paylarının 21-25 Ocak tarihleri arasında yatırılmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde katkı payını yatırmamış öğrenciler için kayıt yenileme işleminin yapılması mümkün olmamaktadır. Bu durumdaki öğrencilerin katkı paylarını gecikmeli kayıt yenileme tarihlerinde (4-8 Şubat) yatırmaları ve akabinde kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. (Katkı payları konusunda detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile irtibata geçilmelidir)

 

6.      Derslerini tamamlamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri aşamalarına göre “YETERLİK” veya “TEZ ÇALIŞMASI” na kayıt olunarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler mezun olana kadar her yarıyıl “TEZ ÇALIŞMASI” na kaydolmalıdırlar. Tezini teslim etmiş olup, yarıyıl başlangıcı itibariyle henüz mezuniyeti onaylanmamış öğrencilerin de kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

7.      Yüksek lisans öğrencilerinin ders yükümlüklerini tamamlamak için almaları gereken “SEMİNER” dersinin ismi “BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİK VE SEMİNER” olarak değiştirilmiştir. Söz konusu dersin ilk 4 yarıyıl içerisinde alınıp başarılmış olması gerekmektedir. Aksi durumda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. (öğrencinin kendi programının dersini alması gerekmektedir)

 

8.      Doktora seviyesinde açılan “BİLİMSEL ARAŞTIRMA ETİK VE SEMİNER” dersinin ise, öğrenime 2018-2019 güz yarıyılında başlamış olan öğrencilerden itibaren alınması zorunludur.

(öğrencinin kendi programının dersini alması gerekmektedir)

 

9.      Bazı öğrencilerin öğrenimleri esnasında (daha önce alınan ders başarıldığı halde) birden fazla sayıda “Special Topics” veya “Advanced Topics” dersi aldığı gözlemlenmiştir. Bu durumda tekrarlanan ders ilk alınan dersin yerine sayılmakta ve mağduriyetler söz koşunu olabilmektedir.

 

10.  İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esaslarının 11/c maddesi gereği, YL öğrenimi esnasında alınıp başarılan bir dersin DR öğreniminde tekrar alınması durumunda ders kredisiz olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla gerekli kontrolün sağlanması ve bu madde dikkate alınarak kayıt yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.