Duyuru Detay

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınav Takvimi

Kas 07, 2019 Sınav Kapsamında Belirlenen Alanlar
Jeomorfoloji ve Uzaktan Algılama
Buzul Jeomorfolojisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Deniz Jeofiziği ve Sismik Stratigrafi
Kırıntılı Kayaçlar Sedimantolojisi ve Kuvaterner Paleoiklimi
Biyocoğrafya ve Palinoloji

Doktora Yeterlik Takvimi

Yer Sistem Bilimi Programı

Yazılı Sınavlar: 17-18 Aralık 2019
Saat: 10.00
Sözlü Sınav: 19 Aralık 2019
Saat: 14.00

Jeodinamik Programı

Yazılı Sınavlar: 25-26 Aralık 2019 
Saat: 10.00
Sözlü Sınav: 27 Aralık 2019
Saat: 10.30-16.00