Etkinlik Detay

İTÜ Dağcılık Kulübü Semineri: "Türkiye Buzulları", Doç. Dr. M. Akif Sarıkaya

06 Mayıs 2015 19:30 - 20:30
İTÜ Dağcılık Kulübü (İTÜDAK) davetlisi olarak enstitümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. M. Akif Sarıkaya 6 Mayıs 2015 günü saat 19:30 İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü'nde bir seminer verecektir. Konuşmaya herkes davetlidir.TÜRKİYE BUZULLARI
Türkiye’nin buzul varlığını araştırmaya yönelik çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Günümüz iklim değişiklikleri nedeniyle gün geçtikçe kaybolan bu varlıklarımızın araştırılması ve geçmişe ait kayıtlarının nicel olarak incelenmesi, gelecekte yapılacak çalışmalara temel teşkil etmesi bakımından önemlidir. Türkiye’nin güncel buzulları üç ayrı coğrafik bölgede ele alınabilir. Bu bölgeler genel itibariyle, (1) Güneydoğu Toroslar, (2) Doğu Karadeniz Dağları ve (3) Anadolu’ya yayılmış halde bulunan çeşitli yüksek dağlar ve volkanlardır. Ülkemizde yer alan buzulların boyutları küçüktür ve genellikle yüksek dağların kar çizgisini aşan zirvelerinde bulunur. Daha eski buzullaşmaların kalıntıları olarak, dağların genelde kuzeye bakan yüksek yamaçlarına çekilen bu buzullar, kısmen uygun iklimsel ve orografik koşullar altında varlıklarını günümüze kadar devam ettirebilmişlerdir. Ancak günümüz iklim değişiklikleri nedeniyle çoğu artık giderek küçülmüş ve yok olmaya yüz tutmuştur. Bu nedenle Türkiye’deki buzul envanteri çalışmalarına hız verilerek buzul varlığımızın bir an önce kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaptığımız çalışmalarının bir özeti sunulacak, ayrıca uzaktan algılama yöntemleriyle elde edilen sonuçlar aktarılacaktır.