Enstitü takvimi

Google Takvim kimliği:
k4vpo262r08dmqkp6aqi8ghp8c@group.calendar.google.com

Bu takvimin herkese açık URL'si
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=k4vpo262r08dmqkp6aqi8ghp8c%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FIstanbul

iCal biçiminde herkese açık adres
https://calendar.google.com/calendar/ical/k4vpo262r08dmqkp6aqi8ghp8c%40group.calendar.google.com/public/basic.ics