Vizyon-Misyon

Vizyon (Özgörüş)

21. yüzyılda gezegenimizde “sürdürebilir” bir yaşam için gerekli bilim desteğini vermesi beklenen yer bilimleri, yeni bir bakış açısına ve bu bakış açısı için gerekli kültüre sahip kadrolara ve araştırma örgütlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu yeni düzende disiplinler arası sınırlar kalkmalı (veya en azından geliştirilmeli), araştırma, eğitim ve iletişimde gelişen teknolojilerden azami yararlanılmalıdır.

Misyon (Özgörev)

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nün özgörevi Yer’in katı, sıvı ve gaz kesimlerine bütün olarak bakabilen, bu sistemlerin işleyişini ve aralarındaki ilişkiyi öğrenmeyi görev edinen araştırmalar yapmak ve bu konuda yetkin bilim insanları yetiştirmektir.

Yer’in katı, sıvı ve gaz katmanlarının özelliklerini, bunların oluşumu ve işleyişindeki mekanizmayı anlamaya yönelik üst düzeyde ve çok disiplinli araştırmalar yapmak, Yer’e bir bütün olarak bakabilen, uzmanlık alanında en üst düzeyde eğitim almış, diğer disiplinlerin dilinden anlayan, araştırmalarında nicel yöntemleri ve uygun teknolojileri rahatlıkla kullanan genç araştırmacıları çağdaş araştırma düzeninde yetiştirmek, enstitümüzün özgörüşleridir.