Akademisyenler

aralokay

Prof. Dr. Aral Okay

e.mail: okay [at] itu.edu.tr
phone: +90 212 285 61 08
web: http://web.itu.edu.tr/~okay
researchgate link: researchgate.net/profile/Aral_Okay

İlgi alanları:

Jeolog olarak ana uğraşım Anadolu ve çevre alanların jeolojik evrimi.  Bu kapsamda jeolojinin değişik teknik ve disiplinlerini (paleontoloji, petroloji, jeokronoloji, jeokimya, stratigrafi, sedimentoloji, yapısal jeoloji) kullanarak ve bu konudaki uzmanlarla işbirliği yaparak Tetis kuşağının karmaşık orojenik evrimini anlamaya çalışıyorum.

Diğer bir çalışma konum metamorfik kayaların, özellikle yüksek basınç metamorfik kayalarının, petrolojisi.  Metamorfik kayaların oluştuğu basınç ve sıcaklık koşullarını saptamak, bunların nasıl yüzeylediğini anlamak, ve yüzeyleme sırasında ortaya çıkan stratigrafik, sedimantolojik ve jeokronolojik imzaları, yüzeylemenin tektonik koşulları ile ilişkilendirmek, ilgilendiğim konular arasında.

Biyografi:

1973-1976, Lisans, Jeoloji Bölümü, University College London, Londra, İngiltere
1976-1980, Doktora, University of Cambridge, Cambridge, İngiltere
1980-1983, Jeolog, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara
1983-, Öğretim üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü
1998-, Öğretim üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü
1981-1982, Türkiye Jeoloji Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi
1988-1991, İTÜ, Maden Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
1991-1994, İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölüm Başkan Yardımcısı
1991-1994, TÜBİTAK Yerbilimleri Araştırma Grubu Üyesi
1998-2001, İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Müdürü

Öne çıkan 5 yayını:

Okay, A.I., Altıner, D. & Kılıç, A.M., 2015, Triassic limestone, turbidite and serpentinite – Cimmeride orogeny in the Central Pontides. Geological Magazine (in press

Nikishin, A.M., Okay, A.I., Tüysüz, O., Demirer, A., Amelin, N. & Petrov, E., 2015, The Black Sea basins structure and history: New model based on new deep penetration regional seismic data. Part 1: Basins structure and fill. Marine and Petroleum Geology, 59, 638-655.

Nikishin, A.M., Okay, A., Tüysüz, O., Demirer, A., Wannier, M., Amelin, N. & Petrov, E., 2015, The Black Sea basins structure and history: New model based on new deep penetration regional seismic data. Part 2: Tectonic history and paleogeography. Marine and Petroleum Geology, 59, 656-670.

Okay, A.I., Sunal, G., Tüysüz, O., Sherlock, S., Keskin,M. & Kylander-Clark, A.R.C., 2014, Low-pressure - high-temperature metamorphism during extension in a Jurassic magmatic arc, Central Pontides, Turkey. Journal of Metamorphic Geology, 32, 49-69.

Albino, I., Cavazza, W., Zattin, M., Okay, A.I., Adamia, S. & Sadradze, N., 2014, Far-field tectonic effects of the Arabia-Eurasia collision and the inception of the North Anatolian Fault system. Geological Magazine, 151, 372–379.

Tüm yayınları -->