Akademisyenler

attilaciner

Prof. Dr. Attila Çiner

e.mail: cinert [at] itu.edu.tr
phone: +90 212 285 61 08
researchgate link: researchgate.net/profile/Attila_Ciner

İlgi alanları:

Bir sedimantolog olarak havzaların tektonosedimanter evrimini çalışıyorum. Bu çalışmalar sırasında fasiyesler aracılığı ile çökel ortamlarını tanımlayarak havzanın zaman ve mekan içindeki gelişimini ortaya koymayı amaçlıyorum.

Bunun yanı sıra kozmojenik izotopları kullanarak Kuvaterner çökellerini (morenler, nehir sekileri, birikinti yelpazeleri) yaşlandırıyorum. Özellikle buzul çökellerinden elde ettiğimiz yaş verileri aracılığı ile geçmiş iklim değişiklikleri (Son Buzul Dönemi, 20.000 yıl öncesi) hakkında bilgi edinmeyi amaçlıyorum.

Biyografi:

2014, Müdür, Avrasya Yer Bilimleri Enst., İstanbul Teknik Üniversitesi
2013–2014, Prof., Avrasya Yer Bilimleri Enst., İstanbul Teknik Üniversitesi
2008-2009, Ziyaretçi öğrt. üyesi, Vrije Universiteit, Amsterdam
2007-2008, Ziyaretçi öğrt. üyesi, Université d’Orléans, France
2004-2013, Prof., Hacettepe Üniversitesi
1993-2003, Ziyaretçi öğrt. üyesi, Université de Strasbourg, Orléans&Paris
1998-2004, Doçent, HacettepeÜniversitesi
1992–1998, Yrd. Doç., HacettepeÜniversitesi
1987-1988, Jeolog, Anglo-American Altın Şirketi
1985–1987, Araş. Gör., University of Toledo, OH-USA
1988-1992, Doktora, Sequence Stratigraphy Univ. Louis Pasteur Strasbourg-France
1985-1987, Yüksek Lisans, Sedimentology, University of Toledo, OH-USA
1980-1985, Lisans, Jeoloji Müh., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
1976-1980, Galatasaray Lisesi
1972-1976, Saint Joseph-İzmir Koleji

Öne çıkan 5 yayını:

Çiner, A., Doğan, U., Yıldırım, C., Akçar, N., Ivy-Ochs, S., Alfimov, V., Kubik, P.W., Schlüchter, C. 2015. Quaternary uplift rates of the Central Anatolian Plateau, Turkey: Insights from cosmogenic isochron-burial nuclide dating of the Kızılırmak River terraces. Quaternary Science Reviews, 107, 81-97. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.10.007.

Çiner, A. 2004. Turkish glaciers and glacial deposits. In: “Quaternary Glaciations: Extent and Chronology”, Part. I: Europe”. Ehlers, J. & Gibbard, P.L. (eds.), Elsevier Publications, Developments in Quaternary Science, Vol. 2, Amsterdam, The Netherlands, 419-429. DOI: 10.1016/S1571-0866(04)80093-9.

Çiner, A., Strecker, M.R., Bertotti, G. 2013. Late Cenozoic Evolution of the Central Anatolia Plateau: Preface. T. Journal of Earth Sciences, 22, i-ii.

Çiner, A., Desruelles, S., Fouache, E., Koşun, E., Dalongeville, R. 2009. Beachrock formations on the Mediterranean Coast of Turkey: Implications for Holocene sea level changes and tectonics. Geological Bulletin of Turkey, 52, 3, 257-296.

Çiner, A., Karabıyıkoğlu, M., Monod, O., Deynoux, M., Tuzcu, S. 2008. Late Cenozoic sedimentary evolution of the Antalya Basin, Southern Turkey. T. Journal of Earth Sciences, 17, 1-41.


Tüm yayınları -->