Akademisyenler

bulent_arikan

Doç. Dr. Bülent Arıkan

e.mail: bulent.arikan [at] gmail.com
phone: +90 212 285 61 08
web: http://web.itu.edu.tr/~bulentarikan
researchgate link: researchgate.net/profile/Bulent_Arikan

İlgi alanları:

Arkeolojiye antropoloji perspektifinden bakan bir araştırmacı olarak ilgi alanım güneydoğu Asya’da, Yakın Doğu özelinde, ilk karmaşık toplumların ortaya çıktığı M.Ö. 10.000­–2.000 arasındaki dönemi çalışmaktır. Araştırmalarımın odağında yerleşme sistemleri, insan-çevre ilişkileri, toprak kullanım tipleri, sosyal karmaşıklığa giden farklı yollar ve çevresel değişikliklere gösterilen adaptasyonlar yer almaktadır. Araştırmalarımın teorik çerçevesini kültürel ekoloji, çevresel arkeoloji ve peyzaj arkeolojisi yaklaşımları belirlemektedir. Bunlardan her birisi insan-çevre ilişkilerine kendine has yorumlar getirse de bu teorilerin ortak noktaları insan topluluklarının zaman ve mekan düzlemlerinde gerek doğal yollardan gerekse insan etmenli oluşan çevresel değişikliklere farklı mekanizmalarla adaptasyonlarını vurgulamaktır. Bu kavramlar ilişkili sosyo-ekolojik sistemleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Arkeolojik, sosyal, tarihi, ekonomik, jeolojik ve iklimsel verileri bir araya getirerek insan-çevre ilişkilerindeki karmaşık ve dinamik yapıyı çözmeye çalıştığım araştırmalarda stokastik ve etmen-temelli modelleme yöntemlerini kullanmaktayım. Bu modelleme çalışmalarında değişkenler farklılaştırılarak çeşitli senaryolar test edilebilmekte ve her test sonucunda farklı değişkenlerin sonuca etkisi ölçülmektedir. Modellemeye ek olarak ayrıca coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, yüzey araştırması ve jeoarkeoloji de kullandığım araştırma metodları arasındadır.

Biyografi:

2018- Assoc. Prof., Dept. Ecology and Evolution, Eurasia Institute of Earth Sciences, ITU
2013–2018 Assistant Prof., Dept. Ecology and Evolution, Eurasia Institute of Earth Sciences, ITU
2011– 2012, Senior Research Fellow at the Research Center for  Anatolian Civilizations, Koç University
2010–2011, Post-Doc, Arizona State University, USA
2010, PhD in Anthropology, School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University
2000–2010, PhD Student, School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University
1997–2000, MA, Department of Archaeology and History of Art, Bilkent University
1993–1997, BA, Magna Cum Laude Dept. of Archaeology and History of Art,  Bilkent University

Öne çıkan 5 yayını:

Arıkan, B. 2015. Modeling the Paleoclimate (ca. 6,000-3,200 Cal. BP) in Eastern Anatolia: The Method of Macrophysical Climate Model and Comparisons With the Proxy Data.  Journal of Archaeological Science.

Arıkan, B. Macrophysical Climate Modeling, Economy, and Social Organization in Early Bronze Age Anatolia. Journal of Archaeological Science 43 (C): 38–54. [DOI: 10.1016/j.jas.2013.12.008]

Arıkan, B. Don’t Abhor Your Neighbor for He is a Pastoralist: The GIS–based Modeling of the Past Human–Environment Interactions and Landscape Changes   in the Wadi el–Hasa, west–central Jordan. Journal of Archaeological Science 39 (9): 2906– 2920.

Arıkan, B.  Cooperation and Competition: The Comparative Assessment of Tribal Dynamics in the Marginal Landscapes of the Wadi el–Hasa, in west–central Jordan in the Early Bronze and Iron ages.” Archaeological Traces

Tüm yayınları -->