Akademisyenler

cengizyildirim

Prof. Dr. Cengiz Yıldırım

e.mail: cyildirim [at] itu.edu.tr
phone: +90 212 285 61 08
web: http://web.itu.edu.tr/~cyildirim
researchgate link: researchgate.net/profile/Cengiz_Yildirim2

İlgi alanları:

Ana çalışma konularım özellikle Tektonik Jeomorfoloji ve Kuvaterner Jeolojisidir. Çalışmalarımın merkezinde coğrafi teknolojiler, jeomorfik haritalama, morfometrik analizler ve radyometrik yaşlandırma teknikleri (örn.Kozmojenik, OSL, U-Th ve 14C) yer almaktadır. Çalışmalarımda fluviyal, kıyı ve buzul jeomorfolojisine ait belirteçleri yoğun olarak kullanıyorum. Güncel oarak, güneybatı Anadoluda (Datça Yarımadası) normal fay dikliklerinin kozmojenik yüzey yaşlandırma metodu ile yaşlandırılması, Ecemiş Fayı (Orta Anadolu) boyunca birikinti yelpazelerinin jeokronolojisi, Orta Toroslarda paleo-buzulların jeomorfolojisi ile kronolojisi, Orta Pontidlerde klimatik ve tektonik afetler ile Akdeniz kıyılarında (Güney Türkiye ve Kıbrıs) kosismik deformasyonları araştıran projelerde yürütücü yada araştırmacı olarak görev almaktayım.

Biyografi:

2014, Doçent, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
2012-2014, Yard. Doçent, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
2009-2012, Post-Doc, German Research Center for Geosciences, GFZ Potsdam
2008-2009, Post-Doc, University of Potsdam, Institute of Geoscience
2002-2007, Jeomorfolog, Maden Tetkik ve Arama Gen. Müd., Ankara
1999-2002, Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Böl.
2008, Doktora, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
2002, Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Böl.
1998, Lisans, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Böl.


Öne çıkan 5 yayını:


Yıldırım, C. Relative tectonic activity assessment of the Tuz Gölü Fault Zone; Central Anatolia, Turkey, Tectonophysics, 630, 183-192. 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2014.05.023

Schildgen, T.F., Yıldırım, C., Cosentino, D., Strecker, M.R. Linking slab break-off, Hellenic trench retreat, and uplift of the Central and Eastern Anatolian plateaus. Earth-Science Reviews, 128, 147-168. 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2013.11.006

Yıldırım, C., Melnick, D., Ballato, P., Schildgen, T.F., Echtler, H., Erginal, A.E., Kiyak, N.G., Strecker, M.R., Differential uplift along the northern margin of the Central Anatolian Plateau: Inferences from marine terraces. Quat. Sci. Rev., 81, 12-28. 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.09.011

Yıldırım, C., Schildgen, T.F., Echtler, H., Melnick, D., Bookhagen, B., Çiner, A., Niederman, S., Merchel, S., Martschini, M., Steier, P., Strecker, M.R., Tectonic and climatic implications of fluvial incision at the northern margin of the Central Anatolian Plateau based on multiple cosmogenic nuclides. Tectonics, 32, 1-14. 2013. http://dx.doi.org/10.1002/tect.2006

Sarıkaya, M.A., Yıldırım, C., Çiner, A. 2015. Late Quaternary alluvial fans of Emli Valley in the Ecemiş Fault Zone, south central Turkey: Insights from cosmogenic nuclides. Geomorphology, 228, 512-525. http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.10.008

Tüm yayınları -->