Akademisyenler

oguz_gogus

Doç. Dr. Oğuz H. Göğüş

e.mail: goguso [at] itu.edu.tr
phone: +90 212 285 61 08
researchgate link: researchgate.net/profile/Oguz_Goegues

İlgi alanları:

Çalışma alanlarımın başında 2 ve 3 boyutlu jeodinamik modelleme yardımıyla litosferdeki deformasyon mekanizmalarının anlaşılması gelmektedir. Model sonuçlarını jeolojik, jeofiziksel ve petrolojik veriler ile karşılaştırarak özellikle dağ kuşaklarının- platoların yükselmesi, genişleme (rift) havzalarının oluşumu ve yine dağ kuşaklarının bükülmesi (oroklinal eğrilme)’nin gibi fiziksel gelişimi henüz iyi anlaşılamayan problemler üzerine yaklaşımlar getirmeye çalışıyorum. Bu sayede büyük ölçekli orojenik kuşaklar için (Akdenizdeki yay-ardı havzaları) ve bölgesel tektonik kuşakların (Anadolu, And dağları) daha önce öne sürülen kinematik-niteliksel modellerin ve yorumların ötesine geçip, sayısal (nicelik) verilerinin temel oluşturduğu araştırmalar yapıyorum.

Ayrıca halihazırda TÜBİTAK tarafından desteklenen, Anadolu plakası ve çevresinin yükselme-alçalma modellerini, batıya doğru rotasyonel hareketini ve buna eşlik eden aktif fay sistemlerinin gelişmesini, 2 ve 3 boyutlu sayısal modeller ile test eden kariyer projesini yürütmekteyim.

EĞİTİM:

2010, Ph.D. Yer Bilimleri, University of Toronto, Kanada
2004, M.Sc. Jeoloji, Oklahoma State University, ABD
2001, B.Sc. Jeoloji Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

İŞ TECRÜBESİ, MİSAFİR VE DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMALARI:


2015-2017, Doçent, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
2013-2015, Yardımcı Doçent, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
2012-2013, Araştırma Görevlisi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Doktora Sonrası Araştırmacı, Institute of Geophysics and Tectonics, University of Leeds, UK
2009 ve 2012, Misafir Araştırmacı (6 ay), Dipartimento di Scienze Geologiche, Roma Tre University, İtalya
2001-2002, Araştırma Görevlisi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Öne çıkan 5 yayını:
Göğüş, O. H., Pysklywec, R. N., Şengör, A. M. C., Gün. E.,  (2017) Drip Tectonics and the enigmatic uplift of the Central Anatolian Plateau: Nature Communications.

 
Göğüş, O.H., Pysklywec R.N., Faccenna, C., (2016) Postcollisional lithospheric evolution of the Southeast Carpathians: Comparison of geodynamical models and observations, Tectonics, 35, doi:10.1002/2015TC004096. 
 
Göğüş, O.H., (2015), Rifting and subsidence following lithospheric removal in continental back-arcs, Geology, doi : 10.1130/G36305.1

Komut, T., Pysklywec, R.N., Gray, R., Göğüş, O.H., (2012) Mantle Flow Uplift of Western Anatolia and the Aegean: Interpretations from Geophysical Analyses and Geodynamic Modeling: Journal of Geophysical Research, v. 117, B11412, doi: 10.1029/2012JB009306.

Göğüş, O.H., Pysklywec, R.N., Corbi, F., Faccenna, C., (2011), The surface tectonics of mantle lithosphere delamination following ocean lithosphere subduction: G-cubed, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, v. 12, doi: 10.1029/2010GC003430.

Göğüş, O.H., and  Pysklywec, R.N., (2008), Near surface diagnostics of dripping or delaminating lithosphere: Journal of Geophysical Research, v. 113, B11404, doi: 10.1029/2007JB005123.Tüm yayınları -->