Akademisyenler

OrkanOzcan

Doç. Dr. Orkan Özcan

e.mail: ozcanork [at] itu.edu.tr
phone: +90 212 285 61 08
web: www.akademi.itu.edu.tr/ozcanork/
researchgate link: researchgate.net/profile/Orkan_Ozcan

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7485-6157

İlgi Alanları:

Uzaktan algılama verileri kullanılarak yapılan çok disiplinli çalışmalar kapsamında;
- Doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin araştırılmasında,
- Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı afet bilgi ve erken uyarı sistemleri için altyapı oluşturulmasında,
- Tarımsal alanlardaki toprak, su ve ürün verimlerinin belirlenmesinde,
- Su havzalarında olası risk senaryolarına göre modelleme ile çevresel etki ve zarar görebilirlik analizlerinde,
- İklim değişiminin ekstrem olaylar üzerindeki zaman-mekansal etkilerinin araştırılmasında,
- Uydu görüntüleri ile yersel verilerin doğrulanmasında,
- İHA tabanlı 3-B modelleme çalışmalarında,
uzaktan algılama ve yersel verileri kullanarak Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında disiplinlerarası çalışmalar yapmaktayım.

Biyografi:

2019-Halen, Doçent, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
2018-2019, Öğretim Görevlisi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
2015-2018, Araştırmacı, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi
2010-2014, Araştırma Görevlisi, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama UYG-AR Merkezi, İTÜ
2012-2013, Misafir Araştırmacı (Doktora), University of California, Santa Barbara (UCSB), CA, USA
2008-2014, Doktora, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Programı, İletişim Sistemleri A.B.D, İTÜ
2005-2007, Yüksek Lisans, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Programı, İleri Teknolojiler A.B.D, İTÜ
2000-2004, Lisans, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
1989-2000, TED Ankara Koleji

Öne çıkan yayınları:

Özcan, O.,  Demir, B., 
Akay, S., (2019). İnsansız Hava Araçları ve Yer Bilimleri, Gece Akademi Kitabevi Yayınları, II.baskı, 173 sf., ISBN: 978-605-288-755-4.

Özcan O., Aksu G.A., Erten E., Musaoğlu N., Çetin M., (2019) "Degradation monitoring in Silvo-pastoral systems: A case study of the Mediterranean region of Turkey", ADVANCES IN SPACE RESEARCH, vol.63, pp.160-171.

Mercan H., Özcan O., (2018) "Total Water Storage in Small Islands Using Multi-satellite Products: The case of Cyprus", PHOTONIRVACHAK-JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.46, pp.1815-1821.

Berndt C., Yıldırım C., Çiner T.A., Strecker M.R., Ertunç G., Sarıkaya M.A., et al., (2018) "Quaternary uplift of the northern margin of the Central Anatolian Plateau: New OSL dates of fluvial and delta-terrace deposits of the Kizilirmak River, Black Sea coast, Turkey", QUATERNARY SCIENCE REVIEWS, vol.201, pp.446-469.

Türkeş M., Musaoğlu N., Özcan O., (2018) "Assessing the vulnerability of a forest ecosystem to climate change and variability in the western Mediterranean sub-region of Turkey: future evaluation", JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol.29, pp.1177-1186.

Özcan O., Bookhagen B., Musaoğlu N., (2018) "Impact of the Ataturk Dam Lake on Agro-Meteorological Aspects of the Southeastern Anatolia Region, Turkey", PHOTONIRVACHAK-JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.46, pp.471-481.

Özcan O., Musaoğlu N., Türkeş M., (2018) "Assessing vulnerability of a forest ecosystem to climate change and variability in the western Mediterranean sub-region of Turkey", JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol.29, pp.709-725.

Özcan O., Özcan O., (2018) "MULTI-HAZARD ASSESSMENT OF RC BRIDGES USING UNMANNED AERIAL VEHICLE-BASED MEASUREMENTS", BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, vol.13, pp.192-208.

Ozcan, O., Bookhagen, B., Musaoglu, N., (2017). Impact of the Atatürk Dam Lake on Agro-Meteorological Aspects of the Southeastern Anatolia Region, Turkey. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, DOI 10.1007/s12524-017-0703-9.

Ozcan, O., Musaoglu, N., (2017). Intercomparison of satellite precipitation with gauge data using point frequency analysis. IPSI BgD Transactions on Internet Research (TIR), 13 (2), 9-18.


Özcan, O., (2017). İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Farklı Yüksekliklerden Üretilen Sayısal Yüzey Modellerinin (SYM) Doğruluk Analizi. Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi, 2, 1, 1 – 7.

Özcan, O., (2017). Taşkın Tespitinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi; Ayamama Deresi Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (1), 9-27. DOI: 10.21324/dacd.267200.

Özcan O., Bookhagen B., Musaoğlu N., (2017) "EKSTREM YAĞIŞ OLAYLARININ FIRAT HAVZASI’NDAKİ HİDROLOJİK BİLEŞENLERİN YILLAR ARASI DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ", Ege Coğrafya Dergisi, cilt.26, ss.35-47.

Ozcan, O., Musaoglu, N., Ustundag, B., (2014). Crop Water Requirement Estimation of Wheat Cultivated Fields by Remote Sensing and GIS. Journal of Food, Agriculture and Environment – (JFAE), Vol. 12, (1), Pages: 289-293.

Ozcan, O., Musaoglu, N., Seker, D.Z., (2012). Environmental Impact Analysis of Quarrying Activities Established on and Near River Bed by Using Remotely Sensed Data, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 21, 11, Pages: 3147 - 3153, 2012.

Ozcan, O., Musaoglu, N., Seker, D.Z., Tanık, A., (2008). Determination of Flood Risk in Sakarya Sub basin using Remotely Sensed Data and GIS, Fresenius Environmental Bulletin, Vol 17, 11b, Pages: 1964 - 1970, 2008

 

Tüm yayınları -->