Akademisyenler

Tgorum_2

Doç.Dr. Tolga Gorum

e.mail: tgorum[at] itu.edu.tr
phone: +90 212 285 61 08
researchgate link: researchgate.net/profile/Tolga_Gorum

İlgi alanları:

Bir jeomorfolog olarak, topoğrafik gelişimi limitleyen bir faktör olarak farklı tektonik ve jeomorfik ortamlardaki kütle hareketleri ve yamaç süreçlerini ve bunların dağ kuşaklarının jeomorfolojik evrimindeki rollerini  anlamaya ve bu konudaki bilgi birikimini geliştirmeye çalışıyorum. Bu kapsamda, bölgesel ve lokal ölçeklerde aşınım hızlarının ve kütle hareketlerinin uzun dönem değişkenliğini kontrol eden parametleri ilişkilendirmek için çalışıyorum. Aşınım süreçlerini deşifre etmek için arazi gözlemleri, morfometrik analizler, jeomorfolojik haritalamalar, radyometrik tarihlendirme tekniklerinin yanı sıra LIDAR ve İnsansız Hava Araçları (İHA) gibi modern yerbilimsel araçları kullanıyorum. Ayrıca, bir diğer uzmanlık alanım olan heyelan konusunda, doğal afetler açısından yaşanılabilir daha güvenli bir ortam için heyelan duyarlılığını ve tehlike modellerininin kestirim kapasitelerini arttırmak amacılıyla esnek hesaplama yöntemleri (örn. Bulanık Mantık, Karar ağacı yöntemleri gibi) ve uygulamaları üzerinde çalışıyorum.

Biyografi:

2018- Dr. Öğr. Ü., İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü.
2015-2018, Yard. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
2013-2015, Araş. Gör. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Doğabilimleri Araştırma Merkezi.
2008–2013, Doktora, the International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) University of Twente, (Hollanda). 
2003–2006, Yükseklisans, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.
1999-2003, Lisans, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Bölümü.

 

 

Öne çıkan 5 yayını:

Gorum, T., and E. J. M. Carranza. "Control of style-of-faulting on spatial pattern of earthquake-triggered landslides." International journal of environmental science and technology 12, no. 10 (2015): 3189-3212. https://doi.org/10.1007/s13762-015-0752-y 

Gorum, T., Korup, O., van Westen, C. J., van der Meijde, M., Xu, C., & van der Meer, F. D. (2014). Why so few? Landslides triggered by the 2002 Denali earthquake, Alaska. Quaternary Science Reviews, 95, 80-94. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.04.032 

Gorum, T., van Westen, C. J., Korup, O., van der Meijde, M., Fan, X., & van der Meer, F. D. (2013). Complex rupture mechanism and topography control symmetry of mass-wasting pattern, 2010 Haiti earthquake. Geomorphology, 184, 127-138. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.11.027 


Gorum, T., Fan, X., van Westen, C. J., Huang, R. Q., Xu, Q., Tang, C., & Wang, G. (2011). Distribution pattern of earthquake-induced landslides triggered by the 12 May 2008 Wenchuan earthquake. Geomorphology, 133(3-4), 152-167. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.12.030 

Gorum, T., Gonencgil, B., Gokceoglu, C., & Nefeslioglu, H. A. (2008). Implementation of reconstructed geomorphologic units in landslide susceptibility mapping: the Melen Gorge (NW Turkey). Natural Hazards, 46(3), 323-351. https://doi.org/10.1007/s11069-007-9190-6 

 

Diğer yayınları -->