Araştırma Görevlileri

turgut_duzman

Araş. Gör. Turgut Duzman

e.mail: duzman [at] itu.edu.tr
phone: -
researchgate link: researchgate.net/profile/Turgut_Duzman

İlgi Alanları:

Magmatik ve Metamorfik Petroloji, Tektonik, Jeokronoloji.

Şu anda, Pontidlerde (İstanbul Zonu) Geç Kretase volkanizması üzerine çalışıyorum. Amacım jeokimyasal analizlere, jeokronolojik verilere ve bölgenin stratigrafisine dayanarak, bölgenin jeolojik evrimi ve tektonik ortamı hakkında bilgi edinmek.

Biyografi:
 ​
2019 –  , Araştırma Görevlisi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İTÜ
2018 –  , Yüksek Lisans, Jeodinamik, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İTÜ
2012 – 2018, Lisans, Jeoloji Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi